00:00 שינוי מערכת שעות חטיבה עליונה 16.09.2019  

0                       0
1                       1
2
יום סיירות (אולם ספורט)
יום סיירות (אולם ספורט)
יום סיירות (אולם ספורט)
יום סיירות (אולם ספורט)
יום סיירות (אולם ספורט)
יום סיירות (אולם ספורט)
יום סיירות (אולם ספורט)
יום סיירות (אולם ספורט)
יום סיירות (אולם ספורט)
יום סיירות (אולם ספורט)
יום סיירות (אולם ספורט)
2
3                       3
4                       4
5                       5
6                       6
7                       7
8                       8
9                       9
10                       10
11                       11
12                       12
                         
                         
הודעות