00:00 שינוי מערכת שעות חטיבה עליונה 22.01.2020  

0    
חופשה לפני מתכונת
חופשה לפני מתכונת
חופשה לפני מתכונת
חופשה לפני מתכונת
חופשה לפני מתכונת
חופשה לפני מתכונת
חופשה לפני מתכונת
    0
1
יום מרוכז מתמטיקה (311-יא1) , לקבוצה של פרקל טל
יום מרוכז מתמטיקה (308 יא2) , לקבוצה של ליבורקין שרון
יום מרוכז לשון (416-תקשורת) , לקבוצה של זמיר מזל
יום מרוכז לשון (319-מתמטיקה) , לקבוצה של אמיר אורפז
חופשה לפני מתכונת
ביטול שיעור
חופשה לפני מתכונת
תגבור היסטוריה (301-י1)
חופשה לפני מתכונת
תגבור היסטוריה (208-יא3)
    1
2
חופשה לפני מתכונת
שיעור ספרות (305-י9)
חופשה לפני מתכונת
תגבור היסטוריה (205- יב1)
    2
3
שיעור מתמטיקה (202-ט4)
חופשה לפני מתכונת
    3
4     4
5     5
6     6
7
חופשה לפני מתכונת
    7
8     8
9
חופשה לפני מתכונת
חופשה לפני מתכונת
חופשה לפני מתכונת
    9
10         10
11         11
12         12
                         
                         
הודעות