00:00 שינוי מערכת שעות חטיבה עליונה 19.11.2019  

0                       0
1                  
שיעור חינוך (407 קטן אומנות)
  1
2                       2
3
רפפורט נמרוד <- לוי נתן גלינה (308 יא2)
                    3
4                     4
5    
מבחן גוש ב לקבוצות:
מלכה אהרון (319-מתמטיקה)
פינטו פרנקל יוליה (419-מחשבים)
פלקוביץ דורית (405)
קול סורין (318-אלקטרוניקה)
אלקריאף אביש אירית (315-י6)
מרקוס סטפני (404)
סויסה עידו (401)
מבחן גוש ב לקבוצות:
מלכה אהרון (319-מתמטיקה)
פינטו פרנקל יוליה (419-מחשבים)
פלקוביץ דורית (405)
קול סורין (318-אלקטרוניקה)
אלקריאף אביש אירית (315-י6)
מרקוס סטפני (404)
סויסה עידו (401)
מבחן גוש ב לקבוצות:
מלכה אהרון (319-מתמטיקה)
פינטו פרנקל יוליה (419-מחשבים)
פלקוביץ דורית (405)
קול סורין (318-אלקטרוניקה)
אלקריאף אביש אירית (315-י6)
מרקוס סטפני (404)
סויסה עידו (401)
מבחן גוש ב לקבוצות:
מלכה אהרון (319-מתמטיקה)
פינטו פרנקל יוליה (419-מחשבים)
פלקוביץ דורית (405)
קול סורין (318-אלקטרוניקה)
אלקריאף אביש אירית (315-י6)
מרקוס סטפני (404)
סויסה עידו (401)
מבחן גוש ב לקבוצות:
מלכה אהרון (319-מתמטיקה)
פינטו פרנקל יוליה (419-מחשבים)
פלקוביץ דורית (405)
קול סורין (318-אלקטרוניקה)
אלקריאף אביש אירית (315-י6)
מרקוס סטפני (404)
סויסה עידו (401)
מבחן גוש ב לקבוצות:
מלכה אהרון (319-מתמטיקה)
פינטו פרנקל יוליה (419-מחשבים)
פלקוביץ דורית (405)
קול סורין (318-אלקטרוניקה)
אלקריאף אביש אירית (315-י6)
מרקוס סטפני (404)
סויסה עידו (401)
מבחן גוש ב לקבוצות:
מלכה אהרון (319-מתמטיקה)
פינטו פרנקל יוליה (419-מחשבים)
פלקוביץ דורית (405)
קול סורין (318-אלקטרוניקה)
אלקריאף אביש אירית (315-י6)
מרקוס סטפני (404)
סויסה עידו (401)
מימון סלעית <- שפירא גאולה (204- יב 3)
  5
6         6
7                       7
8    
שושן אלי <- ברנדר אופיר
 
שושן אלי <- ברנדר אופיר
שושן אלי <- ברנדר אופיר
          8
9                 9
10                       10
11                       11
12                       12
                         
                         
הודעות