00:00 שינויי מערכת ליום רביעי 20 באוקטובר  

0                 0
1    
ביטול מתמטיקה 35183, פרקל טל
ביטול מתמטיקה 35481, קרייזרמן דיאנה
ביטול מתמטיקה 35581, שיפרין נדיה
ביטול מתמטיקה 35183, פרקל טל
ביטול מתמטיקה 35481, קרייזרמן דיאנה
ביטול מתמטיקה 35183, פרקל טל
ביטול מתמטיקה 35481, קרייזרמן דיאנה
ביטול מתמטיקה 35581, שיפרין נדיה
ביטול מתמטיקה 35183, פרקל טל
ביטול מתמטיקה 35481, קרייזרמן דיאנה
ביטול מתמטיקה 35581, שיפרין נדיה
    1
2    
ביטול מתמטיקה 35183, פרקל טל
ביטול מתמטיקה 35581, שיפרין נדיה
ביטול מתמטיקה 35481, קרייזרמן דיאנה
ביטול מתמטיקה 35183, פרקל טל
ביטול מתמטיקה 35581, שיפרין נדיה
ביטול מתמטיקה 35481, קרייזרמן דיאנה
ביטול מתמטיקה 35183, פרקל טל
ביטול מתמטיקה 35581, שיפרין נדיה
ביטול מתמטיקה 35481, קרייזרמן דיאנה
    2
3
מבחן היסטוריה לקבוצות:
שמיר עדנה (308 יא1 ב)
יוסף יפעת (305 יא1 א)
מבחן היסטוריה, לקבוצה של שפירא גאולה (303 י3)
מבחן היסטוריה, לקבוצה של פרץ קרן (314 י5)
 
מבחן היסטוריה, לקבוצה של ביטון רות (318 י8)
מבחן מורה מסתובבת היסטוריה, לקבוצה של ביטון רות
מבחן היסטוריה, לקבוצה של משעלי בת שבע (313 י4)
    3
4  
משה ענבל <- מימון סלעית
  4
5
ביטול מתמטיקה 35382, פרקל טל
ביטול מתמטיקה 35382, בן שיטרית יצחק
טרסקי זיטה -> חדר: 204 יב3
ביטול אנגלית 16385, פינצ'בסקי נטליה
       
חדידה גילאור <- עפרוני ליאל (302-יא9 תקשורת)
5
6
ביטול מתמטיקה 35382, בן שיטרית יצחק
ביטול מתמטיקה 35382, פרקל טל
ביטול אנגלית 16483, פינצ'בסקי נטליה
טרסקי זיטה -> חדר: 204 יב3
ביטול יישומים בטכנולוגיית הבנייה, דוסיק דניאלה
ביטול שפת C, דגן חנן
ביטול בלוגים, בר זאב ענבל
ביטול יישומים בטכנולוגיית הבנייה, דוסיק דניאלה
ביטול שפת C, דגן חנן
ביטול בלוגים, בר זאב ענבל
ביטול יישומים בטכנולוגיית הבנייה, דוסיק דניאלה
ביטול שפת C, דגן חנן
ביטול בלוגים, בר זאב ענבל
ביטול יישומים בטכנולוגיית הבנייה, דוסיק דניאלה
ביטול שפת C, דגן חנן
ביטול בלוגים, בר זאב ענבל
 
שיטרית לוי דניאל <- אביבי מורג נוי (302-יא9 תקשורת)
6
7
ביטול הסטוריה, שפירא גאולה
ביטול ספרות, אטלי אתי
ביטול בלוגים, בר זאב ענבל
ביטול יישומים בטכנולוגיית הבנייה, דוסיק דניאלה
ביטול בלוגים, בר זאב ענבל
ביטול יישומים בטכנולוגיית הבנייה, דוסיק דניאלה
ביטול בלוגים, בר זאב ענבל
ביטול יישומים בטכנולוגיית הבנייה, דוסיק דניאלה
ביטול בלוגים, בר זאב ענבל
ביטול יישומים בטכנולוגיית הבנייה, דוסיק דניאלה
  7
8    
ביטול ג'אווה, בן שיטרית יצחק
ביטול ג'אווה, בן שיטרית יצחק
ביטול ג'אווה, בן שיטרית יצחק
ביטול ג'אווה, בן שיטרית יצחק
  8
9       9
10         10
11                 11
12                 12
                   
                   
הודעות