00:00 שינוי מערכת שעות חטיבה עליונה 22.02.2019  

0                   0
1                   1
2                   2
3  
חדווה עזרן <- דוד יהב - מחליף שולה (205-ט8)
              3
4  
חדווה עזרן <- גל מילוי מקום (205-ט8)
              4
5  
ביטול תנ"ך - בי"ס כללי, ארנסט חיה
              5
6                   6
7                   7
8                   8
9                   9
הודעות