00:00 שינוי מערכת שעות חטיבת ביניים 22.01.2020  

0             0
1      
שרנקל שמואל <- ביבס מירב (113-ז4)
שרנקל שמואל <- דניאלי קטי (401)
שרנקל שמואל <- ביבס מירב (113-ז4)
שרנקל שמואל <- דניאלי קטי (401)
  1
2
מימון פרליטה <- בן ישראל אתי (118-ז1)
   
שרנקל שמואל <- דניאלי קטי (401)
שרנקל שמואל <- ביבס מירב (113-ז4)
שרנקל שמואל <- דניאלי קטי (401)
שרנקל שמואל <- ביבס מירב (113-ז4)
  2
3             3
4      
גובנקו רות <- אלעד אור (109- יא11)
    4
5      
גובנקו רות <- טרסקי זיטה (109- יא11)
    5
6             6
7             7
8             8
9             9
10             10
11             11
12             12
13             13
14             14
הודעות