00:00 שינוי מערכת שעות חטיבת ביניים 19.11.2019  

0             0
1  
פעילות בני מצווה (201- אגלית)
 
רפפורט נמרוד <- טרסקי זיטה (412-אנגלית)
רפפורט נמרוד <- שוחט מלי
רפפורט נמרוד <- טרסקי זיטה (412-אנגלית)
רפפורט נמרוד <- שוחט מלי
  1
2
פעילות זהב (סיפריה)
    2
3
פעילות בני מצווה (201- אגלית)
פעילות זהב (סיפריה)
        3
4
שמש ציפי -> חדר: 113-ז4
 
פעילות זהב (סיפריה)
פעילות זהב (סיפריה)
פעילות זהב (סיפריה)
4
5             5
6             6
7             7
8             8
9             9
10             10
11             11
12             12
13             13
14             14
הודעות