00:00 שינויי מערכת ליום שישי 21 בינואר  

0               0
1
מדעים, שמש ציפי
שיעור מקוון
תרבות ישראל, הדרי שגית
שיעור מקוון
גיאוגרפיה, בן זינו גלית
שיעור מקוון
ביטול תנ"ך - בי"ס כללי, אסבג שלומית
ערבית, דהן נעה איריס
שיעור מקוון
תנ"ך - בי"ס כללי, גולדשטיין ציפי
שיעור מקוון
ספרות, רימון יפעת
שיעור מקוון
1
2 2
3
ביטול הבעה בעברית, שלי רונית
תנ"ך - בי"ס כללי, גולדשטיין ציפי
שיעור מקוון
ערבית, דהן נעה איריס
שיעור מקוון
ערבית, נוימן יותם
שיעור מקוון
הבעה בעברית, יוסף שלומית
שיעור מקוון
הבעה בעברית, כהן מאירה
שיעור מקוון
הבעה בעברית, בנישתי ז'קלין
שיעור מקוון
הבעה בעברית, יוסף שלומית
שיעור מקוון
גיאוגרפיה, דוקרקר נוי
שיעור מקוון
3
4
גיאוגרפיה, בן זינו גלית
שיעור מקוון
הבעה בעברית, כהן מאירה
שיעור מקוון
הבעה בעברית, יוסף שלומית
שיעור מקוון
4
5               5
6               6
7               7
8               8
9               9
10               10
11               11
12               12
13               13
14               14
הודעות