00:00 שינוי מערכת שעות חטיבת ביינים 22.02.2019  

0               0
1
שמש ציפי <- דוד יהב - מחליף שולה (403)
   
קדוסי דורין <- משי שאול - מילוי מקום (213-ז4)
      1
2           2
3
ארנסט חיה <- גל מילוי מקום (218-ז1)
   
קדוסי דורין <- כהן מאירה (206-ז2)
קדוסי דורין <- יוסף שלומית (118-ח2)
קדוסי דורין <- לוי אתי (212-ז3)
      3
4      
קדוסי דורין <- כהן מאירה (206-ז2)
קדוסי דורין <- לוי אתי (212-ז3)
קדוסי דורין <- יוסף שלומית (118-ח2)
      4
5               5
6               6
7               7
8               8
9               9
10               10
11               11
12               12
13               13
14               14
הודעות